Het is officieel. Vanaf vandaag is het

28 Days | Vegruari ❤ Blogging MiKa goes Vegan

28 Days | Vegruari ❤ Blogging MiKa goes Vegan28 dagen lang alleen maar veganistische onderwerpen. Denk aan:

  • beauty/ cosmetica wat allemaal vegan is
  • recepten met veganistische ingrediënten
  • lifestyle onderwerpen (alles rondom en in je leven waarbij je nooit had gedacht dat dat niet veganistisch zou zijn)
  • eten! Alles over veganistisch eten en wat dat inhoud, etc.
  • fashion – veganistische kleding, schoenen, accessoires
  • veganistische boeken, series, etc.

Wat je allemaal kunt verwachten is dus nu al een beetje duidelijker, maar ik wil ook even wat zeggen! Ik ben geen veganist. Ik leef geen veganistisch leven. Maar dat de veganistische levensstijl steeds meer een ding word anno 2018, dat mag duidelijk zijn. Steeds meer mensen kiezen ervoor en dat vind ik iets om respect voor te hebben, begrip te tonen en je zo nu en dan in te leven in de stijl van leven van anderen mensen.
Ik eet dus “gewoon” vlees, draag leer, etc. Wie weet dat dit veranderd, maar daar kan ik geen zekerheid over geven voor nu.

Vegan logoWat is veganisme?

Veganisme is een levenswijze waarin gestreefd wordt naar het vermijden van het gebruik van dierlijke producten. Als zodanig gelden ten eerste delen van het dierenlichaam of producten die daarvan vervaardigd zijn (zoals vlees, gelatine, leer, bont en wol) en ten tweede door dieren voortgebrachte producten, zoals zuivel en honing. Vaak worden alternatieven gevonden in het gebruik van plantaardige voedingsmiddelen en materialen. De meeste veganisten keuren ook exploitatie van dieren en wreedheid jegens dieren af, zoals het vasthouden van dieren voor vermaak of ter gebruik als proefdier.

fruit and veggies
Veganisme beïnvloedt voornamelijk de keuze voor een voedings- en kledingwijze, in die zin dat noch dieren zelf, noch dierlijke melk en eieren als voedsel gebruikt worden, terwijl op het gebied van kleding het gebruik van materialen waarvoor een dier gedood moet worden (zoals leer, bont, dons en ivoor) zoveel mogelijk vermeden wordt. Materialen die ook verkregen kunnen worden zonder dat het dier gedood hoeft te worden (zoals scheerwol en angorawol) worden in principe eveneens afgewezen omdat ze samenhangen met het (in gevangenschap) houden van de desbetreffende dieren, terwijl het weghalen ervan dierlijk leed veroorzaakt, doordat het op een onnatuurlijke en vaak pijnlijke wijze gebeurt.

KatoenDaarnaast kan de levenswijze ook van invloed zijn op keuzes met betrekking tot vervoermiddelen, werkkrachten, sportattributen, amusementsattracties en huisdieren. In al deze gevallen wordt het gebruik van dieren als zodanig (bijvoorbeeld als postduif, rijpaard, trekpaard, trekos, sportvis, sportduif, circusdier, dansende beer, enzovoort) door veganisten in principe afgewezen. Bij de keuze tussen meerdere verkrijgbare merken van bepaalde consumentenartikelen (waaronder vooral ook cosmetica) speelt voor veganisten een belangrijke rol of het merk al dan niet erom bekendstaat dat zijn producten “Dierproefvrij” zijn, oftewel vervaardigd zonder dat er verminkende en/of dodelijke testen zijn uitgevoerd op dieren.

cruelty-freeVeganisme komt meestal voort uit een diervriendelijke ideologie. Wat het veganisme betreft behoren dieren op geen enkele manier door mensen geëxploiteerd te worden, hetgeen erop neerkomt dat ze hun natuurlijke vrijheid houden of (terug)krijgen.
Er zijn meerdere beweegredenen die mensen tot een veganistische earthlevenswijze kunnen doen besluiten. De twee meest genoemde zijn
dierenwelzijn en gezondheid. Minder vaak worden de wereldvoedselsituatie en het milieu
genoemd

  • Dierenwelzijn. Dit is de meest genoemde reden om voor het veganisme te kiezen. Het gaat hierbij om bezwaren tegen toegebracht leed en schade aan dieren bij de vervaardiging van dierlijke producten.
  • Gezondheid. Dierlijk voedsel bevat veel cholesterol en vet, en kan aanleiding geven tot diabetes[41], hart-en vaatziekten, borst-, darm en prostaatkanker.
  • Wereldvoedselprobleem. Hierbij wordt aangenomen dat er sprake is van voedselschaarste door gebrek aan goede landbouwgrond en dat veeteelt proportioneel veel landbouwgrond in gebruik neemt. Bij vervanging van dierlijke producten door plantaardige met gelijke voedingswaarde is twee tot twintig keer minder landbouwgrond nodig, afhankelijk van het product. Belangrijker nog is dat voor dierlijk voedsel meer dan tien keer zoveel water nodig is als voor plantaardig voedsel. Dierlijke voeding leidt dus tot een grotere ecologische voetafdruk dan plantaardige.
  • Milieu. De keuze voor een veganistisch voedingspatroon kan een manier zijn om minder bij te dragen aan klimaatverandering, aangezien men dan niets (meer) afneemt van de veeteelt, die geldt als een van de grootste uitstoters van broeikasgassen. De uitstoot van broeikasgassen blijkt in sterkere mate afkomstig van de veestapel dan van het verkeer.

*bron*

awesome_not_perfectEn ja dit is rechtstreeks gekopieerd, wat ook volkomen logisch is; Ik heb er geen verstand van en ik wil juist informatie verzamelen zodat we er allemaal iets aan hebben en vooral iets van zullen leren. Dat is waar deze maand over gaat: dingen van elkaar leren en van alle informatie die er al te vinden is over vegan lifetyle, etc.

 

In de komende 27 dagen die nog resterend zijn zullen er dus heel veel mooie informatieve artikelen over veganisme online komen en wie weet heb ik hierna wel een hele andere mening en een hele andere cosmetica stash dan op dit moment. Ik ben heel benieuwd naar alle informatie die ik zelf ga krijgen en met jullie kan delen.

Wie van mijn lezers is er veganist?

Laat even weten of jij veganist bent of vegetariër misschien al wel.
Laat je ook weten of je benieuwd bent naar deze maand of heb je nog verzoekjes voor deze maand?
Misschien wil je gewoon je mening delen over veganistisch leven?
In de reacties hieronder mag je alles kwijt.

Liefs,
Michelle

 

Je mag het delen ❤Vind ik Lief